Анонс

Jul. 25th, 2014 10:49 pm
hawk1982: (Default)
[personal profile] hawk1982

Date: 2014-07-25 03:53 pm (UTC)
From: [identity profile] belyaefff.livejournal.com
Заманчивый анонс.

Date: 2014-07-25 05:38 pm (UTC)
From: [identity profile] nikki-omsk.livejournal.com
Сколько можно анонсов? Ещё с прошлого анонса так фоток и не было >< А, кстати, давняя фотка? Мне тут интересно кипрей ещё цветёт или нет..)

Date: 2014-07-25 05:48 pm (UTC)
From: [identity profile] hawk1982.livejournal.com
прошлый анонс он я пока устал. А фотка седняшняя

Date: 2014-07-25 05:54 pm (UTC)
From: [identity profile] nikki-omsk.livejournal.com
атлична) Мне как раз нужен кипрей тоже для фото)

Profile

hawk1982: (Default)
hawk1982

July 2014

S M T W T F S
  123 45
6789101112
13 14 1516171819
2021 22 2324 25 26
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:07 am
Powered by Dreamwidth Studios